De Cultuurwerkplaats is in eerste aanleg een maakplaats voor kunstenaars en organisaties.
Grote(re) projecten, zoals de Nacht van de Nacht, de Geuzenmaand of het Zomerterras, kunnen hier hun creatieve ei kwijt. Ook kunstenaars die grotere objecten willen maken of organisaties die geen plek hebben om decors te schilderen, kunnen hier makkelijk terecht.

Het tweede doel van De Cultuurwerkplaats is om een ontmoetingsplaats te zijn, een plek om verbanden te leggen tussen de diverse culturele disciplines, om professionals en mensen van de straat bij elkaar te brengen. Door middel van cultuur helpt de Stichting mee aan de ontwikkeling en versteviging van de civil society, die mede wordt vormgegeven door de Maatschappelijke Kring Vlaardingen.

Het derde doel is om een broedplaats te organiseren, een creatief laboratorium. Het is een plek waar Spielerei mogelijk is, en trial & error heel gewoon zijn. Een dergelijk lab kan een enorme creatieve, maar ook economische boost aan de stad geven. Daarnaast kan het een stimulerende uitdagingsplek voor jongeren zijn (educatie). Eén van de speerpunten van een broedplaats is om kunst in te zetten als denkmotor voor duurzaamheid. Kunnen we Anders Kijken naar de consumentensamenleving? Kunnen we afval opnieuw gebruiken en daardoor een schonere stad organiseren?